Tỉ lệ nạp kiếm thế Anh Em


Tỉ Lệ Nạp Thẻ:

100.000 đ = 100 Xu (ATM/Momo Khuyến Mãi Thêm 20%)

Nạp Xu vào game

100xu = 100v đồng