Danh Sách Máy Chủ


 

KIẾM THẾ ANH EM - KHAI MỞ MÁY CHỦ TUNG SƠN

Phiên Bản 2009 Dễ Chơi Ít Tốn Thời Gian..
 Alpha Test: Ngày 08/04/2024
 Open Beta: 19H Ngày 10/04/2024
 Hỗ Trợ Tân Thủ:.
Cấp 89..
Set Trang Bị 9x + 6.
3 Túi Da Chồn 15 Ô.
3 Huyền Tinh Cấp 8.
1000 Tiền Du Long.
1000 Ngũ Hành Hồn Thạch.
1 Mã Bài Hãn Huyết Bảo Mã 70%.
10 Điểm Uy Danh.
50 Vạn Bạc Khóa.
50 Vạn Đồng Khóa.

STT DANH SÁCH MÁY CHỦ KIẾM THẾ ANH EM 2009
1
2