Tải Game Kiếm Thế Anh Em


Để bắt đầu hành trình bôn tẩu giang hồ, quý nhân sĩ cần phải tải và cài đặt Kiếm Thế Phiên Bản 2009 tại đây. Thông tin hướng dẫn cách tải và cài đặt như sau:

Tải Game Kiếm Thế ANH EM

 
Link Tải Game 1: Client Full 7GB
Link Tải Game 2: Client Full 7GB
Link Tải Game 3: Client Full 7GB
Link Tải Game 4: Client Full 7GB
Link Tải Game 5: Client Full 7GB
Link Tải Game 6: Client Full 7GB
Link Tải Game 7: Client Full 7GB
Link Tải Game 8: Client Full 7GB
Link Tải Game 9: Client Full 7GB
Link Tải Game 10: Client Full 7GB

Dưới đây là bản Pak cho game:

 
Link Tải PAK: PAK 600MB
Link Tải Pak Game 2: Tải Bản Pak Game
Link Tải Pak Game 3: Tải Bản Pak Game