Sự Kiện Đua Top Kiếm Thế Anh Em - Máy Chủ Mới Tung Sơn


Kiếm Thế Anh Em - Khai Mở Máy Chủ Mới: Tung Sơn
Ban Quản Trị Kiếm Thế Anh Em Xin Thông Báo Tới Các Quý Nhân Sỹ Anh Hùng Hào Kiệt Sự Kiện Đua Top Máy Chủ: Tung Sơn
Thời Gian Đua Top :19H00 Ngày 10.04.2024 Đến 23:50 Ngày 25.04.2024
Sự Kiện Đua Top Tài Phú:
+++ TOP 1 +++
- 10.000 Tiền Du Long.
- 1 Huyền Tinh Cấp 9 (Khóa).
- 2000 Vỏ Sò Vàng (Khóa).
- 10.000 Ngũ Hành Hồn Thạch (Khóa).
- Phiên Vũ KTC+100 Vĩnh Viễn (Không Khóa).
- Danh Hiệu Top 1 Tài Phú (30 Ngày).

+++ TOP 2 +++
- 5.000 Tiền Du Long.
- 2 Huyền Tinh Cấp 8 (Khóa).
- 1500 Vỏ Sò Vàng (Khóa).
- 5.000 Ngũ Hành Hồn Thạch (Khóa).
- Phiên Vũ KTC+60 Vĩnh Viễn (Khóa).
- Danh Hiệu Top 2 Tài Phú (30 Ngày).

+++ TOP 3 +++
- 3.000 Tiền Du Long.
- 1 Huyền Tinh Cấp 8 (Khóa).
- 1000 Vỏ Sò Vàng (Khóa).
- 3000 Ngũ Hành Hồn Thạch (Khóa).
- Phiên Vũ KTC+30 Vĩnh Viễn (Khóa).
- 1 Danh Hiệu Top 3 (30 Ngày).

 +++ TOP 4-10 +++
-1.000 Tiền Du Long.
- 2.000 Ngũ Hành Hồn Thạch (Khóa).
- 1 Huyền Tinh Cấp 8 (Khóa).

Sự Kiện Đua Top Cấp độ:
+++ TOP 1 +++
- 10.000 Ngũ Hành Hồn Thạch (Khóa).
- 1 Bổ Tu Lệnh.
- 1 Huyền Tinh Cấp 9 (Khóa).
- 2000 Vỏ Sò Vàng (Khóa).
- Phiên Vũ KTC+60 Vĩnh Viễn (Khóa).
- Danh Hiệu Top 1 Cấp Độ (30 Ngày).

+++ TOP 2 +++
- 5.000 Ngũ Hành Hồn Thạch (Khóa).
- 2 Huyền Tinh Cấp 8 (Khóa).
- 1500 Vỏ Sò Vàng (Khóa).
- Danh Hiệu Top 2 Cấp Độ (30 Ngày).

+++ TOP 3 +++
- 3.000 Ngũ Hành Hồn Thạch (Khóa).
- 1 Huyền Tinh Cấp 8 (Khóa).
- 1000 Vỏ Sò Vàng (Khóa).
- Danh Hiệu Top 3 Cấp Độ (30 Ngày).

+++ TOP 4-10 +++
- 2.000 Ngũ Hành Hồn Thạch (Khóa).
- 1 Huyền Tinh Cấp 8 (Khóa).

Trang Chủ:https://kiemtheanhem.com/
Cộng Đồng:https://www.facebook.com/kiemtheanhem
Nhóm Zalo chính : https://zalo.me/g/dccuoh136
Nhóm FB :https://www.facebook.com/groups/269284422527416
BQT Kiếm Thế Anh Em cảm ơn quý nhân sỹ đã đọc thông báo này.
Chúc Ae chơi game vui vẻ.

#kiemthe #kiemthe2009 #kiemthemoira #kiemtheprivate #kiemtheanhem