Sự Kiện Chúc Mừng Năm Mới 2024 - Kiếm Thế Anh Em


Sự Kiện Noel và Tết Dương Lịch (Từ 15/01/2024 đến 23/2/2024)
Thời gian: Sau Bảo Trì 00h00 Ngày 15/01/2024
Số ngày diễn ra: 40 Ngày
Vật Phẩm: Bông Tuyết.
Đổi tại Ông Già Noel: 1 Bông Tuyết đổi từ 2 Túi Nguyên Liệu Event tại NPC Hạo Vũ Công Chúa.
Đổi tại Ông Già Noel: 2 Bông Tuyết đổi từ 1 Danh Bổ Lệnh tại NPC Hạo Vũ Công Chúa.
Nhận Từ Hoạt Động: Bao Vạn Đồng 30 Bông Tuyết/ 50 Nhiệm Vụ, Tiêu Dao Cốc qua Ải thành công nhận 5 Bông Tuyết, Bạch Hổ Đường qua Ải thành công nhận 10 Bông Tuyết, thưởng theo điểm tích lũy Tống Kim, Liên Đấu, Loạn Phái theo, Công Thành Chiến.
Vật Phẩm: Bao Tay Noel (Thường)
Nhận Từ Hoạt Động: Nhận từ Vạn Hoa Cốc giết boss cuối nhận 25 Bao Tay Noel(Thường), Quân Doanh giết boss cuối nhận 30 Bao Tay Noel(Thường), thưởng theo điểm tích lũy Tống Kim, Loạn Phái, Công Thành Chiến, Liên Đấu.
Vật Phẩm: Bao Tay Noel (Đặc Biệt)
Vật Phẩm: Bút lông đặc biệt nhận từ Tống Kim, Liên Đấu, Loạn Phái theo, Công Thành Chiến, Boss 45 nhận 15 Bao Tay Noel(Đặc Biệt), Boss 75 nhận 25 Bao Tay Noel(Đặc Biệt), Boss 95 nhận 35 Bao Tay Noel(Đặc Biệt), Tần Thủy Hoàng nhận 150 Bao Tay Noel(Đặc Biệt), Boss Bạch Hổ Đường tầng 1 10 Bao Tay Noel(Đặc Biệt)/ tầng 2 20 Bao Tay Noel(Đặc Biệt)/ tầng 3 35 Bao Tay Noel(Đặc Biệt), Nhận Theo Xếp Hạng Tống Kim.
==================================================================
===========Công thức làm Người Tuyết (Thường)==============
2 Bông tuyết + 1 Bao Tay Noel (Thường) + 1.5 Vạn Bạc = 1 Người Tuyết (Thường) (Ấn chuột phải vào Người Tuyết (Thường)g để dùng)
Tích lũy dùng thêm mỗi ngày 200 Người Tuyết (Thường).
Tối đa: 10.000 Người Tuyết (Thường) Thường trong toàn bộ Sự Kiện.
Phần Thưởng Ngẫu Nhiên:
+ 4 Tiền Du Long.
+ 1,8 Vạn Đồng Khóa.
+ 1 Huyền Tinh 8 (Khóa).
+ 1 Huyền Tinh 9 (Khóa).
+ 2 Vỏ Sò Vàng (Khóa).
+ 2 Rương Hoạt Động (Khóa).
+ 2 Điểm Tích Lũy Hoạt Động.
+ 1 Rương Vừa Đẹp Vừa Cao Quý (Khóa).
+ 1 Mảnh Hòa Thị Ngọc.
==================================================================
===========Công thức làm Người Tuyết (Đặc Biệt)==============
3 Bông tuyết + 1 Bao Tay Noel (Đặc Biệt) + 1 Vạn Đồng Thường = 1 Người Tuyết (Đặc Biệt) (Ấn chuột phải vào Người Tuyết (Đặc Biệt) để dùng)
Tích lũy dùng thêm mỗi ngày 200 Người Tuyết (Đặc Biệt).
Tối đa: 10.000 Người Tuyết (Đặc Biệt) trong toàn bộ Sự Kiện.
Phần Thưởng Ngẫu Nhiên:
+ 7 Tiền Du Long.
+ 2,5 Vạn Đồng Khóa.
+ 1 Huyền Tinh 8 (Khóa).
+ 1 Huyền Tinh 9 (Khóa).
+ 2 Điểm Tích Lũy Hoạt Động.
+ 4 Vỏ Sò Vàng (Khóa).
+ 1 Rương Vừa Đẹp Vừa Cao Quý.
+ 3 Mảnh Hòa Thị Ngọc.
+ 2 Rương Tinh Thạch.
+ 1 Mật tịch Đồng Hành (Cao) (Tỉ lệ ít).
+ 1 Kẹo Giáng Sinh (Dùng đổi Mặt Nạ Noel có hạn sử dụng).
+ 1 Vớ Giáng Sinh (10 Vớ Giáng Sinh = 1 Bí kíp đồng hành đặc biệt (Cấp 15) đổi tại Ông Già Noel/ Đổi tối đa 6 Quyển).
==================================================================
===========Nhận Mốc Sử Dụng Người Tuyết==============
Mốc 1000 Người Tuyết: 1 Huyền Tinh 8 + 750 Tiền Du Long + 5 Hòa Thị Bích (Khóa) + 100 Vạn Đồng Khóa.
Mốc 3000 Người Tuyết: 2 Huyền Tinh 9 + 1000 Tiền Du Long + 9 Hòa Thị Bích (Khóa) + 100 Vạn Đồng Khóa.
Mốc 5000 Người Tuyết: 3 Huyền Tinh 10 + 1250 Tiền Du Long + 13 Hòa Thị Bích (Khóa) + 100 Vạn Đồng Khóa.
Mốc 7000 Người Tuyết: 4 Huyền Tinh 10 + 1500 Tiền Du Long + 17 Hòa Thị Bích (Khóa) + 125 Vạn Đồng Khóa.
Mốc 10000 Người Tuyết: 5 Huyền Tinh 10 + 2000 Tiền Du Long + 21 Hòa Thị Bích (Khóa) + 150 Vạn Đồng Khóa.
==================================================================
=======Nhận Thưởng Thêm Mốc Sử Dụng Người Tuyết (Đặc Biệt)========
Mốc 1000 Người Tuyết: 1 Tinh Thạch Đoạn Hải (Cấp 3).
Mốc 3000 Người Tuyết: 2 Tinh Thạch Đoạn Hải (Cấp 3).
Mốc 5000 Người Tuyết: 4 Tinh Thạch Đoạn Hải (Cấp 3).
Mốc 7000 Người Tuyết: 7 Tinh Thạch Đoạn Hải (Cấp 3).
Mốc 10000 Người Tuyết: 1 Tinh Thạch Thánh Hỏa (Cấp 4).
==================================================================
=======Phần thưởng Nhận Dịp Lễ Noel Và Tết Dương========
Vật Phẩm: Gà Tây Thơm Ngon
Mỗi ngày 3 Gà Tây Thơm Ngon tại NPC Hạo Vũ Công Chúa.
Nhận thêm từ trận Tống Kim 21h00 hàng ngày sau ngày 15/1/2024 theo Xếp Hạng.
Phần Thưởng Ngẫu Nhiên:
+ 16 Vạn Đồng Khóa (24%).
+ 1 Huyền Tinh 8 (Khóa) (24%).
+ 40 Tiền Du Long (24%).
+ 15 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn (Khóa) (24%).
+ 1 Hòa Thị Bích (Khóa) (4%).