Nâng Cấp: Già Lam Kinh - 5 Hệ


BQT Kiếm Thế Anh Em xin thông báo mở giới hạn cấp 139 và mở thêm nâng cấp Già Lam Kinh.
Thời gian mở: Sau bảo trì 00h10 ngày 26/02/2024.
Cách Thức: mở khóa Già Lam Kinh chưa nâng cấp cần 20.000 Tiền Du Long tại NPC "Thương Gia Tiêu Dao".
Yêu Cầu vật phẩm nâng cấp: Đã mở khóa Trang Bị Già Lam Kinh.

Thông số Già Lam Kinh Cấp 10:

Rương Tín Vật: mở ra ngẫu nhiên 5 loại Tín Vật hệ: Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ dùng để nâng cấp Già Lam Kinh tương ứng.

Rương Tín Vật: nhận từ Tống Kim, Top 1-20 Tống Kim Tuần thứ5, Boss 45/75/95/, Boss Tần Thủy Hoàng, Boss hỏa Kỳ Lân, Boss Bạch Hổ Đường.

Rương Tín Vật (Khóa): nhận từ hoạt động Thi Đấu Loạn Phái và Võ Lâm Minh Chủ (Không đi có thể nhận lại 70%.