Hướng Dẫn Nâng Cấp Ngoại Trang Cấp 2


Nâng Cấp: Ngoại Trang
- Thời gian: Sau bảo trì 00h30 ngày 16/01/2024
- Cách Thức: Mở khóa Shop Ngoại Trang Nâng Cấp cần 4000 Tiền Du Long tại NPC Thương Gia Tiêu Dao để Nâng Cấp Trang Bị
Thông Số Ngoại Trang:


- Nguyên Liệu Nâng Cấp: Tinh Thạch Phương Hoàng (Cấp 1), Tinh Thạch Ảnh Nguyệt (Cấp 2), Tinh Thạch Đoạn Hải (Cấp 3), Tinh Thạch Thánh Hỏa (Cấp 4)
Ghép Tinh Thạch: Tại NPC Nâng Cấp Trang Bị.

- Rương Tinh Thạch: mở ra ngẫu nhiên Tinh Thạch Phương Hoàng (Cấp 1), Tinh Thạch Ảnh Nguyệt (Cấp 2), Tinh Thạch Ảnh Nguyệt (Cấp 3 - Rất Hiếm)
- Rương Tinh Thạch: nhận từ Tống Kim, Boss 45/75/95/, Boss Tần Thủy Hoàng, Boss hỏa Kỳ Lân, Boss Bạch Hổ Đường.

NPC Nâng Cấp Trang Bị
NPC Thương Gia Tiêu Dao tại Phượng Tường Phủ