Hoạt Động Hàng Ngày Máy Chủ Tung Sơn


TÍNH NĂNG

THỜI GIAN PHẦN THƯỞNG
Cập nhật Xếp Hạng 10h00 hàng ngày
18h00 hàng ngày
 
Bạc Khóa

Đồng Khóa
  Tất cả các hoạt động đều nhận được Bạc Khóa, Đồng Khóa.
Bạc Thường    
Hoạt Động Kiếm Đồng Thường  

+ Thi Đấu Loạn Phái.

+ Công Thành Chiến.

+ Bạch Hổ Đường.

+ Tranh Đoạt Lãnh Thổ.

+ Tiêu Dao Cốc.

+ Quân Doanh.

+ Nhiệm vụ Bao Vạn Đồng.

+ Vạn Hoa Cốc.

+ Boss Tần Thủy Hoàng.

+ Train Tần Lăng nhận Thẻ Đồng Thường để đổi Đồng Thường.

+ Train Lâu Lan Cổ Thành nhận Thẻ Đồng Thường để đổi Đồng Thường.

Hoạt động 

kiếm Tiền Tích Lũy         

Mốc Nạp 

 

+ Tống Kim.

+ Boss Bạch Hổ Đường.

+ Boss Hoàng Kim 45/75/95.

+ Boss Tần Thủy Hoàng.

+ Mốc Tích Lũy Event.

Mua Tinh Hoạt Lực  

+ Mua đồng giá 15 Vạn Đồng.

+ Dựa vào số Uy Danh để mua, Uy Danh mỗi ngày - 15 Điểm.

+ Uy Danh >= 30 mua: 22.500 Tinh Hoạt Lực.

+ Uy Danh >= 75 mua: 25.000 Tinh Hoạt Lực.

+ Uy Danh >= 150 mua: 30.000 Tinh Hoạt Lực.

+ Tiền đã nạp >= 500K VNĐ mua: 30.000 Tinh Hoạt Lực ko yêu cầu Uy Danh.

Sử Dụng Vật Phẩm   + Rương Cao Qúy: Tích Luỹ Thêm 15 Rương/ 1 Tuần.
Nhận Thưởng Hàng Ngày Cả Ngày

+ Nhận Thưởng Hoạt Động (Free).

+ Điểm Anh Online.

Tại NPC Hạo Vũ Công Chúa.

Khiêu chiến Du Long Cả Ngày

+ Mua chiến thư du long tại NPC Long Ngũ Thái Gia.

+ Tích Luỹ Thêm 100 Lần/ 1 Ngày.

Bao Vạn Đồng Cả Ngày

+ Tối đa 50 Nhiệm Vụ / 1 Ngày.

+ Hoàn thành 9 nhiệm vụ nhận: 1 Triệu Kinh Nghiệm, 5 Vạn Bạc Khóa, Túi Huyền Tinh 5, Túi Tiền Lu Dong, Túi Đồng Khóa, Tàng Bảo Đồ.

+ Hoàn thành 19 nhiệm vụ nhận: 1 Triệu Kinh Nghiệm, 5 Vạn Bạc Khóa, Túi Huyền Tinh 5, Túi Tiền Lu Dong, Túi Đồng Khóa, Tàng Bảo Đồ.

+ Hoàn thành 29 nhiệm vụ nhận: 1 Triệu Kinh Nghiệm, 5 Vạn Bạc Khóa, Túi Huyền Tinh 5, Túi Tiền Lu Dong, Túi Đồng Khóa, Tàng Bảo Đồ.

+ Hoàn thành 39 nhiệm vụ nhận: 1 Triệu Kinh Nghiệm, 5 Vạn Bạc Khóa, Túi Huyền Tinh 5, Túi Tiền Lu Dong, Túi Đồng Khóa, Tàng Bảo Đồ.

+ Hoàn thành 49 nhiệm vụ nhận: 1 Triệu Kinh Nghiệm, 5 Vạn Bạc Khóa, Túi Huyền Tinh 5, Túi Tiền Lu Dong, Túi Đồng Khóa, Tàng Bảo Đồ.

Tiêu Dao Cốc Tối: 0h00 đến 2h00
Ngày: 8h00 đến 24h00

+ Mỗi ngày 02 lần, tích lũy tối đa 14 lần/ 1 tuần.

+ Qua ải Thành Công nhận: 10k Mốc Tích Lũy, 500 Exp, 10 Vạn Bạc Khóa, 5 Vạn Đồng Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 5.

Nhiệm Vụ Thương Hội Cả Ngày

+ 1 Lần /1 Tuần. Từ 23h00 đến 24h00 ko thể làm NV.

+ Hoàn Thành NV 10 nhận: 1 HT 6 + 25 Vạn Bạc Khóa.

+ Hoàn Thành NV 20 nhận: 2 HT 6 + 50 Vạn Bạc Khóa.

+ Hoàn Thành NV 30 nhận: 1 HT 7 + 100 Vạn Bạc Khóa.

+ Hoàn Thành NV 40 nhận:  2 Huyền Tinh 7 + 150 Vạn Bạc Khóa + 30K VNĐ Tích Lũy Nạp + 30 Uy Danh.

Nhiệm Vụ Truy Nã Cả Ngày + Tích lũy 6 Lần /1 ngày. Tối đa 36 Nhiệm Vụ.
Hoàn thành 1 NV nhận: 1000 Đồng + Danh Bổ Lệnh.
Quân Doanh Cả ngày
2 lần/1Ngày

 + Giết Boss cuối Hải Lăng Vương Mộ mỗi người trong PT nhận: 2,2 Vạn Đồng + 1 HT7 + 30 Tiền Du Long.

 + Giết Boss cuối Bách Man Sơn mỗi người trong PT nhận: 2 Vạn Đồng + 1 HT7 + 30 Tiền Du Long.
+Giết Boss cuối Hậu Phục Ngưu Sơn mỗi người trong PT nhận: 1,5 Vạn Đồng + 1 HT7 + 30 Tiền Du Long.