Câu hỏi và trả lời Đoán Hoa Đăng


Câu hỏi và trả lời Đoán Hoa Đăng
Cách gia nhập nhóm?
Nhấn giữ Ctrl và nhấp chuột phải vào người chơi là đội trưởng,chọn “nhập nhóm”.
Cách rời khỏi nhóm?
Mở giao diện tổ đội,nhấp nút rời nhóm.
Phím tắt để Giao Dịch với người chơi khác?
Nhấn giữ Ctrl và nhấp chuột phải vào người chơi khác,chọn “giao dịch”.
Làm thế nào để trở thành hảo hữu của nhau?
Nhấn Giữ ctrl và nhấp chuột phải vào người chơi khác,chọn “hảo hữu”.
Làm thế nào để tiến hành tương tác trong giao diện hảo hữu?
Trong giao diện hảo hữu,nhấp chuột trái vào tên người chơi sẽ xuất hiện giao diện hảo hữu.
Nhấn Phím nào để thay đổi Trạng thái chiến Đấu?
Ctrl +H
Phím tắt để lên xuống ngựa?
Phím M
Phím tắt để mở hộp thư?
Phím I
Làm sao bầu chọn đại sư huynh (đại sư tỉ) của môn phái?
Mở Tu Luyện Châu tiến hành bầu chọn.
Chiến trường
Hai bên phải có ít nhất bao nhiêu người chơi mới mở được chiến trường Phượng Tường?
8 Người
Hình thức bảo vệ nguyên soái trên chiến trường Tống Kim,Cách nói nào là sai?
Phe mình có ít hơn 50 đại tướng xuất hiện.
Cách nào ghi danh vào chiến trường Tống Kim?
Đăng ký vào tại chiêu mộ sứ Tống Kim tại các thành thị lớn…
Danh vọng chiến trường có thể tích lũy không?
Được
Cách nói về tổ đội trong chiến trường,cái nào đúng?
Được tự do tổ đội với người chơi cùng phe.
Danh vọng chiến trường được khen thưởng theo tiêu chuẩn nào?
Căn cứ xếp hạng và tích lũy sau mỗi trận chiến
Tích Lũy chiến trường có tác dụng gì?
Có thể đổi thưởng kinh nghiệm, tích lũy vinh dự Tống Kim.
Hai bên phải có ít nhất bao nhiêu người chơi mới mở được chiến trường Phượng Tường?
8
Kỳ Trân Các
Làm thế nào để có được thời gian ủy thác rời mạng?
Dùng Bạch Cầu Hoàn
Làm thế nào để có Bạch Cầu Hoàn?
Mua ở “Kỳ Trân Các”.
Tiền đồng là gì?
Tiền đồng là loại tiền tệ đặc biệt,có thể dùng để mua các loại đạo cụ….
Làm thế nào để có tiền đồng?
Đến “Giao Dịch Tiền Đồng” dùng bạc mua đồng.(nạp thẻ được tiền đồng).
Công dụng của đồng khóa?
Mua đạo cụ tại “khu đồng khóa” trong Kỳ Trân Các.
Tổ đội
Ai có thể quyết định cách phân chia vật phẩm trong nhóm?
Chỉ có đội trưởng có quyền.
Dạng bảo vệ cá nhân trong nhóm,vật phẩm có được khi đánh quái được chia thế nào?
Người giết chết con quái có quyền lấy.
Rượu lâu năm có tác dụng gì?
Tăng kinh nghiệm lửa trại
Sư đồ
Người chơi cấp mấy được phép nhận đệ tử?
Đạt cấp 69
Cấp mấy mới được bái sư?
Cấp 20.
Mỗi người chơi được phép đồng thời có bao nhiêu đệ tử chưa xuất sư?
5
Các câu hỏi khác
Hoa đăng trong hoạt động đoán hoa đăng xuất hiện ở những bản đồ nào?
8 Tân Thủ Thôn
Người chơi cấp mấy được tham gia hoạt động Bạch Hổ Đường?
Cấp 50 trở lên
 
Lôi đài cho phép hai bên có bao nhiêu người chơi?
Đối chiến 1V1-8V8
Mỗi Tuần Người chơi được nhận bao nhiêu bạc miễn Thuế?
80 vạn lượng
Những cách nói về kỹ năng nộ khí cách nào đúng?
Kỹ năng nộ khí vô hiệu với người chơi,trạng thái PK không sử dụng được.
NPC nào có chức năng trở thành mật hữu chỉ định?
Diệp Chi Lâm
Kiếm Thế có bao nhiêu thành?
7
Kiếm Thế có bao nhiêu tân thủ thôn?
8
Làm thế nào có được Nguyên liệu dùng cho kỹ năng sống?
Mua ở cửa hàng hoặc lấy trong quay trình tách trang bị.
Tinh lực có tác dụng gì?
Vật phẩm cần để gia công kỹ năng sống.
Cường hóa trang bị cần những nguyên liệu gì?
Bạc và huyền tinh
Những cách nói về tách trang bị ,cái nào đúng?
Chỉ tách được những trang bị khóa.
Trong trường hợp nào người chơi cùng Gia Tộc,Cùng bang hội,liên minh bang hội,Cùng nhóm có thể tấn công lẫn nhau?
Khi thiết lập quan hệ tỷ thí và cừu sát
Gặp NPC nào để tự thú?
Nha Dịch Lâm An và Biện Kinh
Người chơi đang ngồi tù, có thể sử dụng đạo cụ gì để rời tù?
Lệnh bài Hình Bộ.