Các hoạt động có Kiếm Thế Anh Em


NHIỆM VỤ THƯƠNG HỘI 

Có Thể Nhận Lại Hoạt Động, cộng dồn theo tuần, nhận max hoạt động không thể tham gia nhiệm vụ

Hoạt động Tuần

Thứ 2

Liên đấu

 Thể thức 2-2

thời gian 8h00 - 8h30 , 5 phút 1 lần

Thắng : 1 túi liên đấu

Thứ 3

Thi Đầu Loạn Phái

Báo Danh Tại Npc Trưởng Môn Phái

19h30 Báo Danh 20h00 Đánh

Thứ 4

Liên đấu

Thể thức 2-2

thời gian 8h00 - 8h30 , 5 phút 1 lần

Thắng : 1 túi liên đấu

Thứ  5

 Đấu Môn Phái

Thứ 6

Công Thành Chiến

 Thứ 2,5 hàng Tuần

Báo danh 19h30

20h đánh , đánh trong 1 tiếng

Thứ 7 , Chủ Nhật 

 TRANH ĐOẠT LÃNH THỔ

19h31 Tuyên Chiến, 20H00 Đánh 21h Kết Thúc

HOẠT ĐỘNG BOSS

BOSS 45 :02H00,09H30,15H30,19H30,22H30

BOSS 75 :02H02,09H32,15H32,19H32,22H32

BOSS 95 : 15H35, 19H35, 22H35

TẦN THỦY HOÀNG

15H40 VÀ 22H40